Hoe werkt PIM Studio

Ontdek de waarde van PIM Studio voor u. Kies voor gemak én zekerheid.

Eenvoudig uw gegevens invoeren

PIM Studio werkt op basis van bestaande gegevens over uw pand(en). Gegevens die niet lastig te verzamelen zijn, zoals het energielabel en de verbruiksgegevens voor elektra, gas en of warmte over minimaal 1 jaar.

Expertise, big data en algoritmen

PIM Studio bundelt expertise, big data, algoritmen, erkende rekenregels en online informatie in één softwaretool. De rekenkracht van PIM Studio is groter, slimmer en sneller dan 100 knappe koppen van adviseurs bij elkaar.

Onderzoeken van verschillende scenario's

PIM Studio onderzoekt de scenario’s: naar C-label, naar A-label, van gas los en 49% CO2-reductie in 2030. Deze kunt u aanvullen met het scenario maximale netto contante waarde of op weg naar 2050, het klimaatakkoord van Parijs.

U ziet direct hoe u zonder onnodige investeringen uw duurzaamheidsdoelen kunt bereiken, welke maatregelen daarbij horen, wat de investering is en wat de meerwaarde is voor uw organisatie.
Financierbare oplossingen

PIM Studio helpt met een objectief en onafhankelijk overzicht van alle financierbare oplossingen voor het verduurzamen van uw vastgoed. Elk scenario is een maatwerkadvies met concrete maatregelen voor uw gebouw. Zo kunt u een betrouwbare en weloverwogen keuze maken.

Versnelt de verduurzaming

PIM Studio versnelt de verduurzaming door extra tools, zoals het energielabel, keurmerken, de jaarlijkse kostenbesparing en een overzicht van subsidiemogelijkheden. Ten slotte garandeert PIM Studio een realistisch energielabel voor elk scenario.

En om het extra interessant te maken

PIM Studio biedt toegang tot partijen die uw verduurzaming kunnen realiseren en financieren met een nauwkeurigheid van 99%. Als de investeringsbereidheid toch wordt afgewezen, verdubbelen wij uw investering in PIM Studio en krijgt u dat bedrag terug.

Vraag uw exacte begroting aan
Referenties

Libra Revalidatie & Audiologie koos voor PIM Studio

“Dankzij de softwaretool PIM Studio zie ik direct welke duurzame investeringen interessant zijn. En weet ik ook welke investeringen niet rendabel zijn.”

Jan de Groot, manager bedrijfsvoering Libra Revalidatie & Audiologie: “Duurzaamheid is al jaren verankerd in onze bedrijfsvoering. We tekenden landelijke en regionale Green Deals om verduurzaming systematisch aan te pakken. Voordeel van deze samenwerking tussen zorgorganisaties, overheden en instituten is het gemak van kennisdeling. Zo kwam ik bijvoorbeeld niet tot een positieve business case voor de aanschaf van een zonneboiler. Ik vroeg advies en werd op het spoor gezet van OVVIA.”

“Al met al geeft PIM Studio heel veel inzicht en input om te komen tot concrete plannen zodat we de juiste investeringen doen op weg naar maximale CO2-besparing.”

Jan de Groot, manager bedrijfsvoering Libra Revalidatie & Audiologie

“PIM Studio helpt ons op drie niveaus met inzicht en input. Allereerst moeten wij vanuit wet- en regelgeving een routekaart maken voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn enorm veel basisgegevens nodig die PIM Studio al genereert. Denk bijvoorbeeld aan een energielabel, energiebesparing, CO2-besparing, terugverdientijd voor elke maatregel.”

“Ten tweede is onze wens om niveau goud te bereiken op de milieuthermometer Zorg. Om dit felbegeerde nationale keurmerk te halen, is een gedetailleerde CO2-routekaart nodig. Per installatieonderdeel dat ik wil vervangen, moet ik aangeven wat het duurzame alternatief is en hoeveel CO2 we daarmee besparen. Ook hiervoor geldt dat PIM Studio een schat aan gegevens oplevert die nodig zijn om deze routekaart in te vullen.”

“En het derde niveau waarvoor PIM Studio voor ons meerwaarde biedt, is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Wens is om dit om te zetten naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Zo hebben we inzicht in de vervanging van installaties of installatieonderdelen door duurzame alternatieven op natuurlijke momenten.”

Wij gebruiken cookies

Op www.pimstudio.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons Privacy statement