Wat is PIM Studio

PIM Studio is een softwaretool die helpt om gebouwen nauwkeurig en specifiek te analyseren. Zo kunnen we voorstellen genereren waarmee u kosteneffectief CO2 reduceert.

Over PIM Studio
Wat doet PIM Studio

Met de gegevens van uw energielabel en uw werkelijke energieverbruik analyseert PIM Studio wat er nodig is om uw gebouw te verduurzamen, wat de benodigde investering is en wat het oplevert aan energiebesparing. Deze analyse wordt voor 3 – 5 verschillende scenario’s uitgevoerd.

Hoe werkt PIM Studio
Voor wie is PIM Studio

PIM Studio richt zich op 3 doelgroepen:

  • Vastgoedeigenaren en beheerders van gebouwen.
  • Financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars
  • Partners zoals adviseurs, architecten, bouw en installatiewereld.
Voor wie is PIM Studio
Hoe lang duurt het voordat ik een PIM Studio analyse ontvang na mijn aanvraag?

Indien u een afgemeld energielabel heeft en de energieverbruiksgegevens van een jaar aanlevert (per jaar) dan ontvangt u na 3 werkdagen de analyse retour.

Wat is een energielabel?

Het energielabel is verplicht voor gebouwen en bedrijfspanden bij nieuwbouw en bij transactiemomenten voor de bestaande bouw. De letters A t/m G zijn gekoppeld aan het fossiel energiegebruik. A is laag gebruik, G is hoog gebruik. Het label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en geeft adviezen om de energieprestatie te verbeteren. Maar kent ook beperkingen, zoals het ontbreken van investeringsoverzichten. Daarom heeft de combinatie met PIM Studio zoveel meerwaarde.

Heeft het gebouw geen energielabel? Geen probleem, dan nemen we dat mee in onze aanpak. Bij aanvraag komt de gecertificeerde energieadviseur langs voor een nauwkeurige opname. We inventariseren en verwerken de gebouwgegevens volgens richtlijn BRL 9500. Om de kwaliteit en consistentie van het energielabel te garanderen, wordt er jaarlijks geauditeerd. Het energielabel melden wij af bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gebouwgegevens worden opgenomen in het door de Rijksdienst beheerde centrale register. Na afgifte blijft het energielabel 10 jaar geldig.

Normaliter kost een analyse voor 1 scenario maanden. Waarom kan PIM Studio dit zoveel sneller?

PIM Studio is ontwikkeld door OVVIA. We wilden snel, adequate en nauwkeurige businesscases in energiebesparing voor onze klanten ontdekken om vervolgens in te investeren. Want het opstellen van goede businesscases voor energiebesparing werkt onvoldoende in de huidige markt. Wat we hiervan hebben geleerd is dat de menselijke factor belemmerend werkt, ondanks goede bedoelingen en alle goede inzet. Dus: hoe kunnen we die belemmering wegnemen, de kwaliteit verhogen, de kosten serieus te verlagen en een opschaling realiseren? Het resultaat is een procesmatige aanpak, vertaald naar software, een algoritme dat puzzelt, gebaseerd op big data. Dat is PIM Studio.

Wat is een scenario?

Een scenario is een pakket van maatregelen, specifiek voor uw gebouw. Het scenario toont de verduurzamingsslag om een doel te bereiken vanuit uw huidige positie en energielabel. Het doel bestaat uit een nieuw energielabel en lagere CO2 uitstoot. Het scenario wordt door het PIM Studio algoritme bij elkaar gepuzzeld en gerangschikt om het doel op een zo kosteneffectieve manier te bereiken, met een zo hoog mogelijke netto contante waarde.

Hoe komt PIM Studio tot deze scenario’s?

In de basis genereert PIM Studio de volgende scenario’s:

  • Hoe kom ik kosteneffectief van de huidige situatie naar een C-label?
  • Hoe kom ik kosteneffectief van de huidige situatie naar een A-label?
  • Welk pakket aan maatregelen levert de maximale netto contante waarde (NCW) op en wat is het resulterende energielabel?
  • Hoe kan ik kosteneffectief 49% CO2 reduceren en welk energielabel hoort daarbij?
  • Met welk pakket aan maatregelen kan ik ‘Paris Proof’ (DGBC) worden waarbij ik een onrendabele top accepteer?
Vraag uw exacte begroting aan
Voldoet een scenario aan de criteria van een maatwerkadvies voor Energie Investerings Aftrek?

Ja, elk scenario voldoet aan de criteria van een maatwerkadvies voor de Energie Investerings Aftrek. Indien u ervoor kiest om een van de Partners van PIM Studio de realisatie te laten uitvoeren wordt de PIM Studio analyse gebruikt voor de EIA aanvraag. Wilt u het maatwerkadvies in eigen beheer laten uitvoeren, dan kan een gecertificeerde partij uw gekozen scenario opstellen in een maatwerkadvies. De PIM Studio analyse dient als invoer.

Welke garantie geeft een PIM Studio analyse?

U krijgt garantie op het energielabel. Daarnaast bestaat elk scenario uit een maatwerkadvies. Dit maatwerkadvies bestaat uit specifieke maatregelen die uw leveranciers kunnen uitvoeren. Wilt u verdere ontzorging en garanties rondom CO2 reductie, dan kunt u ook kiezen voor een partner als Ovvia. Zij kunnen u via een all-inclusive prestatiecontract volledig ontzorgen. Bij dit ontzorgconcept investeert Ovvia in de maatregelen en levert via een prestatiecontract de gegarandeerde energiebesparing, comfort en energielabel levert. De basis van een dergelijke energieprestatieovereenkomst start met een PIM Studio analyse voor OVVIA.

Energieprestatiecontract via OVVIA
Waarom analyseert PIM Studio meerdere scenario’s?

Vanuit nationaal en internationaal klimaatbeleid is er wetgeving en zijn eisen en doelen geformuleerd om de uitstoot van CO2 te beteugelen naar maximaal 5% CO2 uitstoot in 2050. Juist voor de gebouwde omgeving heeft dat grote gevolgen. Omdat investeringen in een gebouw vaak 15 tot 30 jaar meegaan, vindt PIM Studio het belangrijk om nu samen te zoeken naar kosteneffectieve maatregelen om uw gebouw te verduurzamen. Op die manier helpen wij om geen-spijt maatregelen te nemen.

Wat is kosteneffectief?

Kosteneffectief betekend dat de maatregel zichzelf binnen de technische levensduur terugverdient.

Wat zijn geen-spijt maatregelen?

Dat zijn maatregelen waarvan de kans zeer klein is dat u op termijn spijt krijgt. Met PIM Studio zorgt u ervoor dat u op weg naar CO2-neutraal in 2050 geen dingen doet waarvan u later spijt krijgt.

Wat heeft PIM Studio nodig aan input?

PIM Studio gebruikt gegevens van het energielabel en het werkelijke energieverbruik van een gebouw om de analyses te maken die leiden tot de verschillende financierbare scenario’s.

Wat als ik geen energielabel heb?

Geen probleem, bij de offerte voor een PIM Studio analyse ontvangt u een prijs voor het opstellen van een energielabel als dat er niet is.

Wat zijn de kosten van PIM Studio?

Als indicatie kunt u uitgaan van 1 €/m2. Aangezien de prijsopbouw een staffel is, kunt u positief verrast worden door onze offerte 😊.

Vraag eenvoudig een offerte aan
Waarom zou ik voor een PIM Studio analyse kiezen?

Als u binnen 3 – 15 dagen inzicht wil in de opties die u heeft voor het verduurzamen van uw gebouw. Of er is een natuurlijk vervangingsmoment vanwege bijvoorbeeld een defecte ketel. Dan is vandaag het moment om een PIM Studio analyse aan te vragen. Met een PIM Studio analyse krijgt u inzicht in waar u staat, welke verduurzamingsdoelen u voor welke kosten kunt bereiken, wat dat oplevert, welke subsidies mogelijk zijn en hoe u in aanmerking kan komen voor financiering als uw budget ontoereikend is om een bepaald doel te bereiken.

Lees wat klanten zeggen over PIM Studio
Krijg ik korting op PIM Studio?

Gebouweigenaren met meerdere objecten krijgen korting vanaf 5 gebouwen. Voor Partners is een kortingsstructuur mogelijk. Neem voor meer informatie contact op.

Berekent PIM Studio ook BENG?

PIM Studio berekent de Energielabels conform de huidige wet- en regelgeving. Natuurlijk kijkt PIM Studio door naar de BENG-eisen. Dat gebeurt via de inijking van NTA8800 naar ISSO 75.3. De NTA8800-rekenkern krijgt voorrang in de PIM Studio.

Wij gebruiken cookies

Op www.pimstudio.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons Privacy statement